دسته بندی محصولات فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان
icon steel
محصولات فولادی شامل کویل های گرم و سرد، ورق های فولادی و لوله های فولادی و گالوانیزه و همچنین پروفیل های فولادی
icon material
مواد اولیه و مصرفی شامل کویل های گرم و سرد، ورق های فولادی و لوله های فولادی و گالوانیزه و همچنین پروفیل های فولادی
icon sheet
ورق ها شامل کویل های گرم و سرد، ورق های فولادی و لوله های فولادی و گالوانیزه و همچنین پروفیل های فولادی
icon fro alloy
فروآلیاژها شامل کویل های گرم و سرد، ورق های فولادی و لوله های فولادی و گالوانیزه و همچنین پروفیل های فولادی